| huvudsida | filmer |

Ormkvinnans Barn

Dokumentär från När, Gotland.

2005-2006 dokumenterade jag med kamera och mikrofon - på eget initiativ och egen bekostnad -byggandet av en utomhusscen i När, sydöstra Gotland. De flesta sockinnevånarna plus åtskilliga från Lau och Bush skapade med hjälp av egen oavlönad arbetskraft och lite EU-pengar och landstingsstöd en scenanläggning som var tänkt att dra folk och inkomster till bygden.

Parallellt med byggnationen följde jag instuderingen av ett skådespel ’Ormkvinnans barn’ dramatiserad av Allan Nilsson, bonde, författare, legendarisk revyartist i Närrrevyn på Gotland, poet, och far till Josefin och Marie (som bl.a. var med i Ainbusk).

Skådespelet är baserat på två romaner av Dagmar Edqvist ’Mannen från havet’ och ’Mannen som kom hem’. Handlingen utspelas på kvinnogården Närsaker i När på 860-talet i en brytningstid mellan naturreligion, asatro och kristendom.

Pjäsens titel är inspirerad av en bildsten från Smiss i När daterad ca 400 e.Kr. Man har tolkat bilden som en födande kvinna med ormar i händerna, de senare, symboler för fruktbarhet. Författaren Dagmar Edqvist forskade mycket kring vikingatiden speciellt i När, men också i Istanbul där hon vistades i två år innan hon skrev romanerna. En resumé av skådespelets handling finns längre ner.

Bildsten

Jag fick kännedom om projektet genom min gamle vän, f.d. teaterchefen för Gotlands Länsteater, regissören Örjan Herlitz som 2004 på förslag av Allan Nilsson, tackade ja till ett samarbete mellan Gotlands Länsteater, Närrevyn och Närs Hembygdsförening. Örjan åtog sig att regissera detta jätteprojekt med 30 roller, en blandning av amatörer och proffs och ett 40-tal statister varav 20 barn. En bro skulle tillverkas för att förbinda När och Lau vid spelplatsen. I föreställningen skulle ett vikingaskepp komma inseglande på Närkån. Tidstrogna kostymer skulle sys upp och rekvisita tillverkas. Skådespelare skulle lära sig sköta och rida hästar. Många sockenbor - en mjölkbonde, en lammbonde , en snabbköpskassörska, en lärare deltog i pjäsen som skådespelare eller statist.

Närsakar, som scenen fick heta, invigdes den 3 juli 2005 och veckan därpå hade ORMKVINNANS BARN sin bejublade premiär. Pjäsen blev snabbt slutsåld och sågs av över 15 000 personer under 2005 och 2006.

År 2007 fick jag ge upp försöken att hitta finansiering till filmprojektet och Ormkvinnans barn hamnade i vänteläge. Våren 2016 bestämde jag mig för att på egen hand redigera fram ca 60 - 70 minuter av det 90 timmar filmade materialet med smygpremiär i När lördag 18 april 2020.

Runda spelplatsen, Gotland

Mina samarbetspartner är Närs Hembygdsförening, Gotlands Länsteater och Film på Gotland, alla tre gav ekonomiskt bidrag till projektet 2006.


Norrtälje i februari 2018

Göran Setterberg


Resumé, ORMKVINNANS BARN

På Närsaker styr Audun, änka efter Östen som förolyckats på isarna i samband med säljakt. Vid sin sida har Audun sin och Östens dotter Gunlaug och halvsystern Kari samt ett antal trälar, den tidens slavar. En dagsritt bort ligger Uggarde och där härskar Kolbein med sina söner Egil, Öivind, Ottar och Gorm. På Uggarde är man asatroende och tillber Oden och blotar, offrar djur genom att hänga upp dom i träden i en offerlund. På Närsaker tillber man en naturgudinna. Gunlaug från Närsaker gifter sig med Öivind från Uggarde och de får ett barn. Efter ett år drar Öivind ut på havet och kommer inte tillbaka.

Ett par år senare har en dansk stenristare vid namn Ingolf, på väg till Birka, spolats iland på Gotlandskusten en stormig natt då den vidskepliga besättningen slängt honom överbord i hopp om bättre väderlycka. Denne Ingolf räddas och börjar arbeta som run- och stenristare på Närsaker och givetvis blir Gunlaug och Ingolf förälskade i varandra. Efter att Öivind dödförklarats på Alltinget gifter sig Gunlaug och Ingolf och får en dotter Åsa. Men då kommer ett bud - mitt under ett Allting – att Öivind är på väg tillbaka – han har setts I Grobin (Estland) där han lastar ett skepp för att segla hem till Närsaker. På Alltinget vänds den lyckosamma nyheten till ond bråd död..


Ämnesområden:

#kvinnomakt; #religionskonflikt; #hedersmord; #vikingatid; #Nerthus; #ormkvinnan; #närsaker


| huvudsida | filmer |

panfilm
© 2018
Kontakt: MailTelefon